โรคต้อหิน GCC
Glaucomatocyclitic crisis ( Inflammatory or Uveitic Glaucoma )
Posner-Schlossman Syndrome

            เป็นภาวะความดันลูกตาขึ้นสูงโดยมีสาเหตุจากการอักเสบของช่องลูกตาส่วนหน้า ( Anterior chamber )
อาการ ปวดตา ตาแดง ตาพร่ามัว ตาสู้แสงไม่ได้ อาการจะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่ระดับความรุนแรงของการอักเสบ และระดับความดันลูกตาที่ขึ้นสูง
สาเหตุของการอักเสบ เชื่อว่าเกิดจากการติดเชื้อเริม ( Herpetic ) เป็นส่วนใหญ่( 22% ) นอกนั้นอาจมีสาเหตุจากFuchs’ iridocyclitis 19% , Juvenile Rheumatoid Arthritis 16%, syphilis 14%, sarcoid 12% [ref: Christopher Girkin]
กลไกการเกิดภาวะความดันลูกตาสูง เกิดจากน้ำ Aqueous ไม่สามารถระบายออกทางช่อง Trabecular meshwork ได้ตามปกติ โดยมีกลไกการตีบตัน 2 แบบ คือ
1. การอักเสบ ทำให้เนื้อเยื่อของช่องทางระบาย ( Trabecular meshwork ) บวม เกิดการตีบตัน
2. การอักเสบ ทำให้เกิดกลุ่มก้อนของ cell ที่เรียกว่า Mutton fat ไปอุดช่องทางระบายของTrabecular meshwork
เป้าหมายการรักษา
1.ควบคุมการอักเสบให้สงบลง
2.ลดความดันลูกตาลงมาอยู่ในเกณฑ์ปกติ คือ น้อยกว่า 20 มม.ปรอท

ปัญหาที่พบในการรักษาโรคนี้
           หลังจากควบคุมการอักเสบได้แล้ว ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะประสบปัญหาต้องใช้ยาลดความดันลูกตามากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งยาหยอดและยากิน จนผู้ป่วยทนยาไม่ได้ หรือ ยังคงควบคุมความดันลูกตาลงมาอยู่ในเกณฑ์ไม่ได้ และต้องลงเอยด้วยการผ่าตัดทำทางระบายน้ำ Aqueous ที่เรียกว่า การผ่าตัด Trabeculectomy แต่การผ่าตัดถึงแม้จะสามารถลดความดันลูกตาได้หรือไม่ได้ในช่วงแรกเรามักพบว่า การผ่าตัดจะกระตุ้นการอักเสบให้กำเริบขึ้นอีก การอักเสบจะทำให้ความดันลูกตาสูงขึ้นอีกครั้งหนึ่ง และที่สำคัญ มักทำให้ทางระบายที่สร้างขึ้นใหม่ เกิดการอุดตันอย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้ป่วยต้องกลับมาใช้ยาลดความดันลูกตาอีกครั้งหนึ่ง วนเวียนรักษาอยู่เช่นนี้จนต้องสูญเสียตาไปอย่างถาวร
           จากการค้นพบวิธีรักษาโรคต้อหินด้วยการนวดตา จึงได้พัฒนาการนวดตามาใช้ประกอบการรักษาโรคนี้ ปรากฎว่าสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยเหล่านี้ ให้กลับมามีคุณภาพชีวิตปกติได้อย่างมีความสุข ดังตัวอย่างผู้ป่วยดังต่อไปนี้

1. นาง วตทิพย์ ยิ่งสิทธิสวัสดิ์ อายุ 51 ปี
อาชีพ แม่บ้าน โทร. 081-6130130
ประวัติ ผู้ป่วยเป็น Known case of GCC ทั้ง 2 ตา ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนที่มีชื่อเสียง ได้รับยาดังต่อไปนี้ คือ
           1. Predforte eyedrops ทั้ง 2 ตา วันละ 4 ครั้ง
           2. Cosopt eyedrops ทั้ง 2 ตา วันละ 2 ครั้ง
           3. Travatan eyedrops ทั้ง 2 ตา วันละ 1 ครั้ง
           4. Alphagan eyedrops ตาซ้าย วันละ 3 ครั้ง
           5. Glycerine 25 ml. วันละ 4 ครั้ง
           6. Genteal eyedrops ทั้ง 2 ตา วันละ 4 ครั้ง
           ปัญหาของผู้ป่วยรายนี้คือ ทนทานยา Glycerine ต่อไปไม่ได้ เนื่องจากคลื่นไส้ อาเจียนและอ่อนเพลียมาก สามีจึงค้นหาการรักษาทางเลือกอื่นๆทางอินเตอร์เน็ต และค้นพบวิธีรักษาโรคต้อหินด้วยการนวดตา จึงตัดสินใจเข้ารับการรักษาทันที
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2551
           จากการตรวจ พบว่าการอักเสบของช่องหน้าลูกตายังคงมีอยู่เล็กน้อย
           ความดันลูกตา ตาขวา 11.6 มม.ปรอท ตาซ้าย 25.3 มม.ปรอท
           เริ่มให้การรักษาด้วยการนวดตาเสริมเข้าไป
           หลังจากที่ควบคุมความดันลูกตาลงมาอยู่ในเกณฑ์ปกติได้แล้ว ก็ค่อยๆถอนยาที่ใช้อยู่ที่ละตัวออกไปเรื่อยๆ
วันที่ 10 มิถุนายน 2551
           ความดันลูกตา ตาขวา 9.3 มม.ปรอท ตาซ้าย 14.3 มม.ปรอท
           ยาที่ใช้อยู่ในขณะนี้ มีเพียง 2 ชนิด เท่านั้น
                      1. Predforte eyedrops ตาขวา วันละ 1 ครั้ง ตาซ้าย วันละ 2 ครั้ง
                      2. 2%Isoptocarpine eyedrops ตาซ้าย วันละ 2 ครั้ง

2. นาย สมคเน โทร.086-515-8338 อาชีพ วิศวกร
ดูประสบการณ์การรักษาได้ที่ http://forums.212cafe.com/glaucoma/board-2/topic-2.html หรือ ไฟล์ word

3. นาง เพ็ญพร แจ่มจิราวรรณ โทร. 083-5474572


ติดต่อ
นพ. สมเกียรติ อธิคมกุลชัย
e-mail [email protected]  or  [email protected]

ติดต่อเข้ารับการรักษา ศูนย์ฟื้นฟูประสาทตาและการมองเห็น โรงพยาบาลเอกชัย.
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 น. - 17.00 น.
โทร. 03-441-7999 หรือสายด่วน โทร. 1715
แก้ไขล่าสุด 20/2/2011

กลับสู่หน้าหลักงานวิจัยของน.พ. สมเกียรติ